ელ-ფოსტა
პაროლი
პროექტის შესახებ
SIX არის ინტელექტუალური პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს ზოგადი განათლების ამაღლებას და სწრაფი აზროვნების განვითარებას.

საიტზე შესაძლებელია თანხის გამომუშავება და განაღდება.
საიტის გამოყენება არის უფასო.
საიტზე შესაძლებელია გარკვეული ბონუსების შეძენა, რაც არის ნებაყოფლობითი და არ წარმოადგენს აუცილებლობას მონაწილეობის მისაღებად.
ბონუსების შეძენა შესაძლებელია, როგორც თანხის გამოყენებით, ისე შიდა, საიტის ვალუტის გამოყენებით.
საიტი არის შემეცნებითი და გასართობი სახის.
საიტი არ წარმოადგენს სტაბილური შემოსავლის მიღების წყაროს, არ არის აზარტული და არ საჭიროებს ინვესტიციებს მონაწილის მხრიდან.

თანხას გამოიმუშავებს პირველი 10 ადამიანი, რომელიც ნებისმიერ, კონკრეტულ კითხვას გასცემს სწორ პასუხს.
პასუხი არის საწყის ფორმაში (მაგალითად: ვინ შექმნა ჩუპა ჩუპსის ლოგო? სწორი პასუხია "დალი", და არა "დალიმ")
პასუხი შედგება 1 სიტყვისგან (გამონაკლისის შემთხვევაში ინფორმაცია იქნება კითხვაში)
პასუხის გასაცემად გამოიყენეთ ქართული ასოები

კონკრეტულ მონაწილეს უფლება აქვს ჰქონდეს მხოლოდ ერთი ექაუნთი
აკრძალულია ექაუნთის ყიდვა/გაყიდვა
არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში შემჩნეული მომხმარებელი დაიბლოკება